Vad vi gör

På bureau:kraut jobbar vi med en massa olika projekt och uppdrag. Ibland jobbar vi själva och ibland arbetar vi tillsammans.
Här visar vi löpande upp saker vi gjort och är speciellt nöjda med.